Jeg kan også hjælpe dig!
DIS Business Solutions

DIS Business Solutions

Jeg har haft fornøjelse af at samarbejde med Lene-Christine fra Focused Mindset i flere anledninger, internt som eksternt ud mod DIS' kunder:
DIS A/S har haft L-C til at gennemføre et internt udviklingsforløb for en gruppe af vores projektledere, der har haft fokus på service og salgsarbejdet på baggrund af Insight-profilen og Lene-Christines omfattende erfaringer indenfor området.
Værdien af forløbet har været virkeligt godt både for projektlederne som mennesker (øget succes med interpersonelle relationer og kommunikation via ændret og situationstilpasset adfærd), men også for vores organisations evne til at skabe den størst mulige effekt for vores kunder via DIS' projektleverancer.
Lene-Christine har som ekstern konsulent set og gjort opmærksom på mangler og udviklingspotentialer, der helt sikkert har skabt større projektmæssig og økonomisk robusthed helt ned i de enkelte projekter, som hun nu engang har været inde over.
 
I et større organisatorisk kunderettet udviklingsprojekt, ved en førende producent i branchen, har jeg benyttet Lene-Christine som konsulent indenfor adfærd og kommunikation. Lene-Christines opgave var bl.a. at sikre udvikling og sammenhæng mellem projekter og styregrupper, herunder vejlede projektledere i håndtering af styregruppearbejdet fra en kommunikationsmæssig og adfærdsmæssig vinkel, samt støtte og vejlede styregrupperne i deres håndtering og motivering af projektlederen.
Det var så stor en succes, at vores kunde ønskede at Lene-Christine efterfølgende deltog i opfølgende møder og indsatser.
 
Lene-Christine er præsentabel, professionel, yderst pålidelig og præsterer over norm, hvor service i relationen mellem hende selv og hendes kunde er en selvfølge. Jeg vil til enhver tid anbefale Lene-Christine, og jeg vil benytte hende fremadrettet, internt som eksternt ud mod DIS' egne kunder.
 
Med venlig hilsen
Chief, DIS Business Solutions
Jesper Askov Pedersen

Hjemmeværnet

Efter en organisationsændring og et antal rokader på chefposterne, var det tid til at få samlet chefgruppen for at få skabt en større organisationsforståelse, således Hjemmeværnsskolen ikke arbejdede som seks forskellige enheder, men en samlet skole. Med andre ord - vi skulle til at spille hinanden gode.

Til at føre os gennem denne proces brugte vi Lene-Christine fra "Focused Mindset". Det viste sig, at Lene-Christine havde en evne til på meget kort tid, at kortlægge de udfordringer som henholdsvis organisationen, men også de enkelte chefer skulle arbejde med. Derfor blev ledelsesudviklingsforløbet oplevet meget relevant og nærværende, og ikke mindst var der accept og motivation for at arbejde i samme retning.

"Som officer har vi gentagende gange været præsenteret for og gennemført lignende forløb. Det netop overståede Insight forløb ved Lene-Christine står for mig som værende det, der har givet mig mest med, og dermed en oplevelse af, at jeg har udviklet mig. Så et stort "godt gået" fra mig. /Mads".

Jeg har i mine mere end 30 år som chef i forsvaret gennemgået en del ledelsesudviklingsforløb, men jeg har ikke tidligere oplevet noget så målrettet og umiddelbart omsætteligt som forløbet med Lene-Christine. Cheferne på Hjemmeværnsskolen er begyndt at spille hinanden gode.

Kent Mikkelsen
Oberstløjtnant
Stabschef
Hjemmeværnsskolen

Hjemmeværnet

Som chef for Hjemmeværnsskolen vurderede jeg i forbindelse med tiltrædelsen af en ny stabschef – ultimo 2017 – at der var behov for et forløb med fokus på chefteamet.
Jeg blev anbefalet Lene-Christine fra Focused Mindset, der foreslog udarbejdelse Insight Discovery profiler med efterfølgende workshop og individuelle tilbagemeldinger.

Mine chefer og jeg har fået et stort udbytte af forløbet og som for chef for Hjemmeværnsskolen har jeg især været glad for og imponeret over, at Lene-Christine i alle seancer har været ekstremt velforberedt og efter min opfattelse brugt en del ressourcer på at afdække Hjemmeværnsskolens behov for ledelsesudvikling.

Jeg har flere gange tidligere – både som medarbejder og chef – benyttet Insight Discovery, men det er første gang jeg har oplevet et så positivt og givende forløb i forlængelse af udarbejdelsen af profilerne. Denne succes skal i høj grad tilskrives Lene-Christine!

Hjemmeværnsskolen har fået nye og brugbare værktøjer til at udvikle chefteamet og dermed forbedret rammerne for at udvikle Hjemmeværnsskolen yderligere.

Jens Sund
Oberst
Chef for Hjemmeværnsskolen

Salon Brandt

Igennem Focused Mindset har jeg fået lavet en personprofil.

Personprofilen var “spot on” og den hjalp virkelig mig til at se mine styrker og svagheder som leder klart.
Mine visioner blev sat i fokus og jeg fik vendt mine svagheder  til det positive.
Igennem mit forløb med Focused Mindset har jeg mødt en meget dygtig engageret kompetent sparringspartner, som hjalp mig på et tidspunkt hvor jeg havde brug for at se min virksomhed fra er klarer perspektiv.

Jeg er blevet langt bedre til at klare de problemstillinger jeg står i arbejdsmæssigt efter mit forløb.

Jeanette Brandt Fruergaard
Indehaver, Salon Brandt
Støvring

Brøndums Autoservice, Støvring - Bosch Carservice

Brøndums Autoservice, Støvring - Bosch Carservice

I autobranchen ligger rigtig mange med for lave faktureringsprocenter pr mekaniker. Nogle helt ned til 50 %. Derfor har dette altid været et stort fokusområde for Brøndums Autosevice, at vi er i stand til at generere høje faktureringsprocenter pr medarbejder og få mest muligt arbejde ud af den enkelte. 

Vi har altid ligget højt i faktureringsprocent, men da jeg hørte om en ny og anden måde at arbejde med mine ansatte på, synes jeg bestemt, det skulle have en chance.

Alle medarbejdere fik derfor udarbejdet personprofiler gennem Insights Discovery af virksomheden Focused Mindset Aps.

Det var en wauw oplevelse, at der var så meget at hente her. Ikke kun i forhold til at effektivisere på faktureringsprocenten, men også i forhold til hele ledelsesdelen. Hvordan får jeg som arbejdsgiver det aller bedste frem i mine ansatte. Hvordan kommunikerer jeg med dem, så jeg tager hensyn til deres personprofiler. Hvordan får jeg skabt det optimale arbejdsmiljø til dem.

I dag står mine Insights Klodser på disken, og det giver også gode dialoger med mine kunder.

Derudover har Focused Mindset hjulpet mig med at holde fokus på mit salg samt udarbejdet kampagner, så jeg får mine nye produkter ud over rampen. 

Lene-Christine, Indehaver af Focused Mindset Aps, er utrolig professionel i sin tilgang ti arbejdet. Hun får meget hurtigt skabt den tillid, der skal til, for at jeg også kan bruge hende til de svære ting, der opstår i dagligdagen. I dag er Lene-Christine fra Focused Mindset ApS tilknyttet Brøndums Autoservice som løbende sparringspartner med faste opfølgningsmøder, så vi hele tiden flytter os i den rigtige retning. Derudover er hun tilknyttet som tilkalder sparringspartner, når behovet opstår. 

Som ejerleder er det en enorm hjælp, at have en at sparre med. Ofte er tingene slet ikke så udfordrende, når først man får talt om dem, og ting der ellers kan tynge, kan jeg få aflast for. Alle ejerledere burde efter min mening, have en sparringspartner tilknyttet deres virksomhed. Omkostningen ved at have en er hurtigt tjent ind igen, fordi du blier i stand til at holde fokus samt parkerer ting der fylder.

Focused Mindset Aps får mine bedste anbefalinger.

Med Venlig Hilsen

Jan Brøndum

Indehaver af Brøndums Autoservice Støvring og Skalborg.

 

Individuelt sparringsforløb - 3. års jurastuderende

Individuelt sparringsforløb - 3. års jurastuderende

Jeg har haft fornøjelsen af Lene-Christine fra Focused Mindset i en personlig sparring og har fået langt mere ud af det, end jeg havde regnet med.

Lene-Christine er nærværende, god til at “lytte mellem linjerne” og derefter pin-pointe indsatsområder på en måde, så man går stærkt motiveret fra mødet. Helt konkret, har sparringen med Lene-Christine i høj grad medvirket til, at mit bachelorprojekt, i gruppe med en meget modsat type af min, er forløbet så godt som det er. Jeg har kunne formulere mine styrker og svagheder, forventningsafstemme bedre end tidligere og i øvrigt kommunikere klart gennem forløbet. Derved har vi været opmærksomme på, hvordan vi arbejder bedst og hvordan vi kan formidle det til hinanden på en måde, så ingen føler sig “kørt over”. Det er endt ud i et samarbejde, der ikke blot fungerer godt, men hvor vi supplerer hinanden på en måde, der ellers ikke ville være opstået. Projektet er dermed endt langt mere effektivt og kreativt, end der ellers ville have været rum for.

Indsigten i typerne og deres samspil, har derudover givet en ny indsigt i mine medmennesker, en ny vinkel på kommunikation i hverdagen og ikke mindst, hvordan jeg benytter de styrker og svagheder jeg har, på et studie, der ellers ikke umiddelbart, matcher min type.

Lene-Christine får de bedste anbefaler med herfra.

 

Med venlig hilsen 

Naja Michella Schönenberg

Deltager fra inspirationsworkshop

Jeg har deltaget i Lene-Christine´s workshops om salg, og det var udelukkende en fornøjelse. Lene-Christine formåede nemlig

  • at møde mig der, hvor jeg var i min viden om og erfaring med salg
  • at åbne salgsbegrebet for mig og dermed en verden af forskellige handlinger, jeg kan gøre, og som jeg kan stå indenfor i min branche
  • at give mig konkrete ideer til, hvad jeg kan gøre nu og her og på den lange bane for at opnå mere stabilitet i mit salg

Lene-Christine oplevede jeg som yderst kompetent, erfaren og vidende om sit fag, og jeg følte mig i trygge hænder. Jeg kommer helt klart igen. 

 

Marlene Andersen, Nordjysk center for Suprvision

Deltager fra salgsworkshop

Deltager fra salgsworkshop

"Jeg har deltaget i flere af Lene-Christines workshops, der har haft fokus på udvikling af mig og min virksomhed samt optimering af hele min salgsproces.

Fælles for alle workshops har været masser af god inspiration og brugbare redskaber, der kan gøre mig bedre og mere effektiv på mange områder. Lene-Christine formår at gøre disse workshops interessante og relatere indholdet til ens egne udfordringer på en håndgribelig måde.

Kan klart anbefales!"

Hilsen Anders Secher, Secher Communication

Deltager fra salgsworkshop

Deltager fra salgsworkshop

Lene-Christine Winther flytter bjerge!

På en enkelt workshop, om salgets svære metier, lærte jeg mere om salg, end jeg havde forsøgt at tillære mig til gennem det seneste år som selvstændig. 

Kender du frustrationen? Dit produkt er i orden, du er klar, spændt, får driblet de første salgsmøder i kalenderen, stiller forventningsfuld op til den store dag. Efter kort tid svinder optimismen. Køber er helt klar over, at du er ny i gamet, og du får ikke ordren landet som du havde forestillet dig. Du ved faktisk ikke hvorfor og oplever, at du forærer dine timer væk.

Mærkbare resultater

I min workshop med Lene-Christine, forklarede hun med enkle og klare midler, hvordan jeg kommer igennem salgets faser, med overblik og uden at tabe mig selv. Jeg blev konstruktivt udfordret, det var ikke sjovt altid, men sikke en øjenåbner.

På blot en uge har jeg formået at aktivere mit salg på LinkedIn og Facebook, få to aftaler i hus med potentielle kunder, fået en krammer af en tilfreds kunde, blevet ringet op af en headhunter og solgt en opgave. Småt for nogen, stort for mig. Mine ideer har fået ny energi, jeg har fået troen på det lykkes. Jeg kan kun tilskrive Lene-Christine den umiddelbare fremgang.

 

Med Venlig Hilsen

Gitte Als, Freelance Journalist og Kommunikator

Personligt sparringsforløb

Personligt sparringsforløb

Jeg har for nylig oplevet at lade mig blive styret af jobbet og dets opgaver i en sådan grad, at jeg næsten mistede kontrollen. Følelsen af at blive presset fra alle mulige retninger fik mig til at miste min egen retning. Jeg sagde aldrig nej til nogen opgaver men tog alt ind. Jeg var for meget en pleaser.

Det var slet ikke rart at miste kontrol og retning i et job og overfor en chef, hvor jeg virkelig ønsker at skabe resultater. Jeg tog derfor fat i netværket og endte med at få professionel hjælp fra en dygtig coach. Hun hedder Lene-Christine Knüttel Winther og ejer virksomheden Focused Mindset og jeg kan varmt anbefale dig at få en snak med hende, hvis du kan genkende lidt af dig selv i min indledning.

For mig var det ikke mange samtaler der skulle til og det tjener til Lene-Christines ros, at hun med stor præcision ”så” mig og mine udfordringer tidligt. Jeg er ved at få Jacob tilbage i førersædet og det er så fedt.  Husk at stil skarpt på dine egne kontrolmuligheder i dit job!

Med venlig hilsen

Jacob Thoft-Christensen

Senior Impact Management Concultant

Procesforløb - Lad os bruge ressourcerne rigtigt

Procesforløb - Lad os bruge ressourcerne rigtigt

Imponerende så meget vi i vores relatovt lille virksomhed fik tilført.

Nyt syn, nye metoder og en hel del mere energi.

Efterfølgende har vi langt større fokus på, at vi kan løse flere opgaver selv og nedsætte antallet af eksterne konsulentopgaver. Dette har medført markant større lønsomhed og betydelg bedre personaleudnyttelse, hvilket igen for medarbejderne er meget positivt oplevet.

Der er gevinster på flere hylder, hvorfor vi kun kan give Lene-Christine fra Focused Mindset vores bedste anbefalinger.

Med venlig hilsen

Erik Guldager

CEO - Art International Luxembourg

 

 

Top
Thrane.nu