Personligt lederskab
Få det fulde potentiale frem i den enkelte

Personlig trivsel er afgørende for en kontinuerlig faglig udvikling og performance

 

Ledere, som fokuserer på at udvikle mennesker, skaber de største præstationer. Det gør de fordi de ved, at hvis medarbejderen ikke trives på det personlige plan, så er det svært at top performe på det faglige.

 

Det er de ledere, som forstår medarbejdernes individuelle værdisæt, hvad der driver dem, og som kan motivere den enkelte ud fra denne viden, der lykkes med at skabe toppræstationer. Dette fordi det udvikler medarbejderne, der oplever en kontinuerlig fremdrift, som får dem til at yde toppræstationer. 

 

Lederskab kommer ikke af titel eller rang

 

Den dygtige leder, ønsker medarbejderne at følge. De skal tro på dig, din og virksomhedens visioner, og de skal ønske at tage ejerskab for egen indsats i processen.

 

Virksomheden skal tjene penge og målet er en sort bundlinje med en positiv udviklingskurve. Det kræver lederskab og en fagligt kompetent og stabil medarbejderstab, der oplever et meningsfuldt arbejde i et godt og sundt arbejdsmiljø. Formår du, som leder, at skabe det, så kan du også fastholde og tiltrække nogle af markedets bedste profiler.

 

Det er medarbejderprofiler, som forstår og oplever at de hver dag gør en forskel, og som tilfører virksomheden merværdi. Det er profiler, som ikke smutter for en lidt højere løn eller øget bonus, men som fokuserer på helheden i at være en del af en sund virksomhed.

 

Medarbejdere i fremdrift giver 

 • Mentalt overskud
 • Øget personlig performance
 • Øget kundetilgang
 • Øget bundlinje

 

Medarbejdere i fremdrift er nøglen til succes 

Medarbejdere ønsker en meningsfyldt arbejdsdag, hvor de gør en forskel. En arbejdsdag, hvor deres fulde potentiale udnyttes og udvikles. 

 

Vi møder mange medarbejdere, når vi færdes i virksomhederne og oplever ofte et uudnyttet potentiale i rigtig mange af dem. Det uudnyttede potentiale skyldes ikke ond vilje fra lederens side, men ofte lederens manglede indblik og ledelse af den enkelte. Generelt er en kontinuerlig udvikling af kompetencen "personligt lederskab" givet rigtig godt ud. Det er en win win for alle.

 

Medarbejderne bliver i fremtiden der, hvor du kan differentiere dig som virksomhed. Den digitale tidsalder er lig med høj hastighed. En kunde, der er utilfreds, kan hurtigt finde nye muligheder på nettet eller i nabovirksomheden. Fremtidens kunder vil være knap så loyale, såfremt du ikke kan tilbyde noget mere end det de andre kan. Menneskelige egenskaber som intuition, empati, kreativitet og forhandlingsevne kan endnu ikke erstattet at systemer og robotter, og derfor bliver den enkelte medarbejders individuelle præstationer i forhold til den enkelte kunde afgørende i fremtiden. Derfor er og bliver dit personlige lederskab en afgørende faktor for virksomheden. 

 

 

Differentieret ledelse udvikler medarbejderne og frembringer stærke teams      

                                        

 • Hvordan leder du dine medarbejdere individuelt og i teams?
 • Hvordan arbejder du systematisk med din egen og dine medarbejderes udvikling?

 

Det er essentielle fokusområder. Fokusområder, der kræver en aktiv ledelse både af dig selv og hos dine medarbejdere for at opnå, at du og dine medarbejdere udfolder jeres fulde potentiale. Det potentiale der sikrer, at du differentierer dig og jeres virksomhed.

 

Mange virksomheder arbejder organisatorisk afdelingsopdelte. Succesen KPI-måles på den enkelte medarbejders indsats og afdelingens eget individuelle mål. Det er en indadrettet målemetode, der kun giver virksomheden værdi. Medarbejderne og kunderne får ingen merværdi af målingen.

 

Så hvordan kan KPI målinger, såfremt de skal være der, understøtte udviklingen af kunde -og medarbejderrelationen. Det vi giver fokus, bliver vores virkelig, så der hvor du som virksomhed måler, bliver det dine medarbejdere leverer.

 

 

Den personlige leder taler med sine medarbejder

 

Hvornår har du sidst stået ved kaffeøen og smalltalket med dine medarbejdere?

 

Selvindsigt og forståelse af andres verdensbillede er to vigtige egenskaber i dit personlige lederskab. 

 

Når du som leder har haft en god kommunikation med din medarbejder, så bør din medarbejders tilstand være bedre end før samtalen. Også selvom samtalen var en af de svære. Det kræver meget af dig som leder og af dit personlige lederskab. Du bør være i stand til nuanceret at formidle dine budskaber, tilpasse det til den enkelte, ligesom din ledelse overfor den enkelte medarbejder er personligt justeret ind.

 

Det personlige lederskab kræver en selvindsigt og en forståelse, der sætter dig i stand til at forstå og adskille de forskellige virkeligheder fra hinanden. Din-, medarbejderens- og virksomhedens verden.

 

Det personlige lederskab sætter fokus på:

 • Medarbejdere i fremdrift i forhold til den proces, de skal igennem
 • Hvad ønsker vi at skabe
 • Hvilke hindringer skal fjernes for at det er muligt
 • Hvad skal nedprioriteres
 • Hvad skal opprioriteres

Det forudsætter, at du som leder kan skabe den bane dine medarbejdere skal spille på.

 

 

Den personlige leder tegner banen

 

Du skal tegne en ultra skarp forretningsbane (Business Field) som dine medarbejdere spiller på. Nogle skal pushes til at løbe efter bolden, andre skal mindes om vigtigheden af at holde sig inden for kridtstregen. Fælles er, at de skal have plads, tillid og opbakning til at levere deres optimale indsats på banen. En indsats som de er ansvarlig for og har ejerskab af.

 

Det kræver friheden til at handle indenfor banens rammer og tilliden fra lederen til at de kan. Handling vil altid komme før holdning.

 

 

Kommunikationen ligger i dit personlige lederskab

 

Ord skal give mening. Står du på ølkassen og råber, at næste år vækster vi med 10 millioner, så skal du huske, at du taler til medarbejdere i den virkelige verden. Medarbejdere som i forvejen har et fuldt program. Medarbejdere, der jagter de nuværende målsætninger. Hvis ikke kommunikationen af hvorfor, hvordan, hvem og hvad er målrettet deres virkelighed, så risikerer du at tabe dem. Alternativt møde modstand inden I overhovedet er kommet i gang.

 

Vær konkret. Der skal der navne på opgaven, estimeret tid og frem for alt prioriteringer. Hvem gør hvad og vigtigst HVORFOR!

 • Hvem skal løse opgaven
 • Hvad skal de så ikke lave
 • Hvem skal overtage deres opgaver
 • Hvis opgaven skal nedprioriteres, føler medarbejderen så vedkommende det sidste halve år har spildt tiden på noget, der ikke var vigtigt? 

 

Du sætter rammen, og indenfor den har du skabt økonomi og ressourcer. Du udviser tillid til at de dygtige medarbejdere, som du har sat til at løse opgaven, udfylder rollen enten alene, i teamet eller via sparring mv.

 

Først der ser medarbejderne dig som en leder, de har lyst til at følge. 

 

 

Den modige går forrest

 

Det lyder nemt, men det er det ikke, for så gjorde vi det alle sammen i dag. Det kræver mod og selvindsigt og derfor er den eksterne sparring for dine ledere så afgørende. De har brug for et frirum, hvor der plads til at være dem, til at dele udfordringer og bekymringer. De har brug for en sparringspartner, der sammen med dem, kan sætte handlinger i gang, som sikrer lederen bliver i stand til at drive processen og til at nå virksomhedens mål samt få det bedste potentiale frem i den enkelte medarbejder.


 
 
Top
Thrane.nu