Focused Mindset ApS politik vedr. kunders og samarbejdspartneres persondata

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Focused Mindset ApS behandler persondata og cookies.

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.

En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på Focused Mindset ApS hjemmeside. En cookie bruges til at registrere, hvilke af mine sider du er på, og hvor længe, men giver mig ikke information om, hvem du er.

Hvilke persondata modtager Focused Mindset ApS?

Focused Mindset ApS registrerer data om dig som kunde som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved køb af varer og ydelser hos mig.

Fra kunder og samarbejdspartnere modtager vi almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik, og de data er Focused Mindset ApS dataansvarlig for.

Retsgrundlaget for at behandle de nævnte persondata er databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra b) og f), hvor jeg har en legitim interesse i at behandle disse almindelige oplysninger som led i drift og udvikling af virksomheden.

Da Focused Mindset ApS udbyder konsulentydelser, herunder personprofiler, vil mine kunder kunne vælge at overføre data til min løsning. De af kunderne valgte persondata omhandler typisk almindelige persondata, herunder kundernes kontaktdata, data om deres nuværende og tidligere ansatte samt kundernes forretningsforbindelser. Yderligere omhandler det personlige oplysninger i forbindelse med udfyldelse af personprofiler samt referater fra rådgivningsforløb; med hensyn til de nævnte data er Focused Mindset ApS databehandler.

Når du færdes på Focused Mindset ApS hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af mine sider du færdes på og hvornår.

Ønsker du ikke at Focused Mindset ApS behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos mig.

Hvad bruges personoplysningerne til?

Focused Mindset ApS behandler oplysninger om kunder og samarbejdspartnere for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig som kontraktpart. Derudover behandles oplysninger om arbejdsforhold, uddannelse, sparringsdialoger, rådgivningsforløb som led i at opfylde aftaler.

Hvis du har tilmeldt dig mit nyhedsbrev, vil jeg på e-mail sende dig nyhedsbreve.

Oplysninger om din færden på min hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af min hjemmesider.

Hvem videregiver Focused Mindset ApS personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til Focused Mindset ApS som led i en kontrakt, bruger jeg til at gennemføre aftalen med dig.

Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?

Focused Mindset ApS er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Focused Mindset ApS træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt forretningsforbindelse eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller ydelser, hvor kundeforholdet ophører.

Særligt om cookies

Cookies anvendes med det formål at forbedre min hjemmeside. Ved brug af min hjemmeside accepterer du Focused Mindset ApS brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg.

Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning:

http://minecookies.org/cookiehandtering/

Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset - eller slettet, hvis jeg ikke er forpligtet til at behandle dem. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om dine rettigheder.

Hvis du har spørgsmål til Focused Mindset ApS behandling af dine data eller af min hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Focused Mindset ApS per telefon, email eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på min hjemmeside.

Ønsker du efter henvendelse til Focused Mindset ApS at klage over behandlingen af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Top
Thrane.nu